• คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

วันที่ต้องการเข้าร่วม

ข้อมูลส่วนตัว

สั่งเสื้อค่าย OPENHOUSE MDBUU #8

คำถามเกี่ยวกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
คำถามต่อไปนี้มีผลต่อการคัดเลือกนะคะ

คำถามวิชาการทางการแพทย์

อื่นๆ

เปิดบ้านแพทย์บูรพา #8 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา