• คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

สามารถค้นหาได้จาก ชื่อที่สั่งซื้อ ได้เลยค่ะ

ชื่อผู้สั่ง จำนวนเงินที่ต้องโอน วันที่โอนเงิน เวลาที่โอนเงิน จำนวนเงินที่โอน สถานะ หมายเหตุ
สิทธินันท์ รากวงศ์ 299 21/02/2019 23:38 299
ธรรศปกรณ์ คงเชื้อ 548 25/08/2019 07:55 548
จ.ส.อ.วิจักขณ์ ภู่ธงทอง 548 29/08/2019 05:37 550
พัทธนันท์ วัฒนะไพบูลย์สุข 249 29/08/2019 12:25 249
บุญ​ศิริ​ พร​เจริญ​ชัย​ศิลป์​ 249 31/08/2019 23:20 249
สิริจันทร์ แซ่โกว 249 01/09/2019 10:29 249
พฤทธ์พงษ์ เลื่องลือยศ 498 01/09/2019 11:44 498 สั่งเพิ่มอีก 2 ตัวเป็นทั้งหมด 3 ตัว (L2 XL1)
นายอานนท์ วิจารณาญาณ 249 01/09/2019 11:36 249
ณัฏฐณิชา​ รัศมีสุนทรางกูล 548 01/09/2019 16:09 548
ชญาณ์พัฐณีภา 249 03/09/2019 12:10 249 โอนเงินไปพร้อมกับค่าเข้าค่ายนะคะ
ณัฐญารัชต์ โสพิมพ์ 249 04/09/2019 13:00 249
ภวรัญชน์ จำเริญ 249 06/09/2019 11:43 249 -
รติมา จึงจรัสทรัพย์ 249 07/09/2019 09:02 249
นางสาวสุพัชริน ชัยพอ 249 07/09/2019 12:16 249 -
นางสาวสรัลพร โวหาร 249 07/09/2019 19:15 249
ภัทรวดี คำโท๊ะ 249 07/09/2019 21:52 249
ณัฎฐณิตา แดงอ่อน 250 09/09/2019 09:15 250 ค่าค่ายหนูลืมโอนอีก1บาท หนูเลยรวมไปกับค่าเสื้อเลยค่ะ
นาย ปุณณะวิชญ์ เชียนพลแสน 249 09/09/2019 10:21 299
นายปฏิภาณ บรรเทา 747 10/09/2019 11:04 996 โอนมา 996 แต่โอนกลับแล้ว
ณัฐวัชร นงค์นวล 249 10/09/2019 14:47 249
เปิดบ้านแพทย์บูรพา #8 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา